Connect with us

Luleå tekniska universitet

Nu finns 5G-nät i Skellefteå – det här innebär det

När det talas om femte generationens mobilnät brukar man oftast prata om 5G. Där 2G möjliggjorde SMS, 3G internetåtkomst och 4G livestreaming och videosamtal så kommer 5G att öppna upp för mängder av nya innovativa tjänster genom mycket större överföringshastighet och kapacitet. Men 5G är ännu så länge en lösning för främst mobil kommunikation och ska inte ses som en ersättning till fiberuppkoppling. 

Luleå tekniska universitet driver ett projekt där man etablerat testbäddar för 5G i Norr- och Västerbotten. Det ska ge små och medelstora företag möjligheter att utveckla sina produkter och tjänster för 5G och göra experiment med allt från drönare och robotar till jordbruksmaskiner. En av testbäddarna finns på The Great Northern i Skellefteå.
– Det här är en öppen miljö, där man kan testa idéer. Vi vill vara en möjliggörare för innovationer och en mötesplats för näringslivet och akademin, säger Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem på Luleå tekniska universitet.

Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem på Luleå tekniska universitet

Framtiden är redan här och 5G är en del av den

För privatpersoner innebär 5G att vi bland annat får snabbare internet i mobilen. Dessutom ökar kapaciteten på nätet, vilket gör att fler enheter kan vara uppkopplade samtidigt. Det är viktigt, då allt fler prylar ansluts till mobilnätet och mobiltelefoner dessutom använder mer och mer data för att bland annat strömma video och ljud. 

Redan idag så lever vi i en värld där smarta prylar och digitala samhällstjänster är på väg att bli vardag. Sakernas internet, eller Internet of Things, (IoT), innebär att fler och fler saker kommer att vara uppkopplade mot internet. Det kan vara allt från kylskåp som påminner dig köpa mer smör och hårfönar som har koll på din hårtyp till övervakningssystem för stora fastigheter. Parallellt med utvecklingen av sakernas internet sker också mycket forskning kring autonoma fordon, som självkörande bilar, och uppkopplade städer eller Smart cities.

Det kan vara allt från kylskåp som påminner dig köpa mer smör och hårfönar som har koll på din hårtyp till övervakningssystem för stora fastigheter.

5G är en förutsättning för att utvecklingen inom dessa områden ska kunna fortsätta. Gemensamt för att alla dessa nya funktioner ska fungera som det är tänkt är att det också krävs är en uppkoppling till olika typer av molnbaserade tjänster och databaser. Det är till exempel oerhört viktigt för ett självkörande fordon att få direkt återkoppling utan fördröjning från de positioneringssystem som det är uppkopplat mot.

Sammankopplad industri
Snabb och tillförlitlig trådlös uppkoppling är också oerhört viktig för industrin. 5G med sin höga kapacitet och låga fördröjning kommer att göra det möjligt för mängder av sensorer, datatunga system, robotar och självgående fordon att kopplas samman trådlöst för att göra verksamheter mer automatiserade och effektiva. Ett område som har mycket att vinna på 5G är gruvindustrin. Ovan jord är det inga svårigheter att koppla upp maskiner mot internet eller ringa ett mobilsamtal men djupt nere i en gruva är förutsättningarna mer krävande. Här kan 5G förbättra möjligheterna till att bland annat fjärrstyra tunga maskiner djupt under jord. 

5G kan revolutionera hälso- och sjukvården
Ett område där 5G kommer att kunna spela en mycket viktig roll är som distributionsplattform för välfärdstjänster. 5G tillåter cirka femtio gånger snabbare dataöverföring, med högre stabilitet och dessutom betydligt högre patientsäkerhet i jämförelse med dagens 4G-nät. Det öppnar upp möjligheter för nya innovativa digitala vård- och omsorgstjänster. Idag finns också mycket utrustning för att övervaka att en vårdtagare mår bra, som till exempel armband som mäter blodtryck och andra vitalparametrar och som larmar om en vårdtagare har ramlat. Det skapar dels ökad trygghet och livskvalitet för individen, dennes anhöriga samtidigt som det underlättar för de som arbetar i vård- och omsorg. 

5G skapar också bättre förutsättningar för samverkan mellan olika sjukhus, vilket är positivt, inte minst med tanke på att sjukhusen blir alltmer specialiserade. Ett exempel är att specialistläkare i realtid via 5G kan vara med på distans vid olika former av kirurgiska ingrepp, antingen för att vägleda den som opererar eller med hjälp av robotteknik själv utföra ingreppet. Patienten får tillgång till expertis oavsett på vilket sjukhus den befinner sig, vilket minskar regionala skillnader i vårdutbudet.

Är du nyfiken på vad 5G innebär så är du välkommen till The Great Northern i Skellefteå för att höra mer. 

Läs mer om testmiljön och projektet bakom här 

 

Projektet är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det här är en annons från Luleå tekniska universitet

 

Copyright © skellefteaworks.se.