Connect with us

Aktuellt

Nu finns 5G-nät i Skellefteå – det här innebär det

När det talas om femte generationens mobilnät brukar man oftast prata om 5G. Där 2G möjliggjorde SMS, 3G internetåtkomst och 4G livestreaming och videosamtal så kommer 5G att öppna upp för mängder av nya innovativa tjänster genom mycket större överföringshastighet och kapacitet. Men 5G är ännu så länge en lösning för främst mobil kommunikation och ska inte ses som en ersättning till fiberuppkoppling. 

Luleå tekniska universitet driver ett projekt där man etablerat testbäddar för 5G i Norr- och Västerbotten. Det ska ge små och medelstora företag möjligheter att utveckla sina produkter och tjänster för 5G och göra experiment med allt från drönare och robotar till jordbruksmaskiner. En av testbäddarna finns på The Great Northern i Skellefteå.
– Det här är en öppen miljö, där man kan testa idéer. Vi vill vara en möjliggörare för innovationer och en mötesplats för näringslivet och akademin, säger Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem på Luleå tekniska universitet.

Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem på Luleå tekniska universitet

Framtiden är redan här och 5G är en del av den

För privatpersoner innebär 5G att vi bland annat får snabbare internet i mobilen. Dessutom ökar kapaciteten på nätet, vilket gör att fler enheter kan vara uppkopplade samtidigt. Det är viktigt, då allt fler prylar ansluts till mobilnätet och mobiltelefoner dessutom använder mer och mer data för att bland annat strömma video och ljud. 

Redan idag så lever vi i en värld där smarta prylar och digitala samhällstjänster är på väg att bli vardag. Sakernas internet, eller Internet of Things, (IoT), innebär att fler och fler saker kommer att vara uppkopplade mot internet. Det kan vara allt från kylskåp som påminner dig köpa mer smör och hårfönar som har koll på din hårtyp till övervakningssystem för stora fastigheter. Parallellt med utvecklingen av sakernas internet sker också mycket forskning kring autonoma fordon, som självkörande bilar, och uppkopplade städer eller Smart cities.

Det kan vara allt från kylskåp som påminner dig köpa mer smör och hårfönar som har koll på din hårtyp till övervakningssystem för stora fastigheter.

5G är en förutsättning för att utvecklingen inom dessa områden ska kunna fortsätta. Gemensamt för att alla dessa nya funktioner ska fungera som det är tänkt är att det också krävs är en uppkoppling till olika typer av molnbaserade tjänster och databaser. Det är till exempel oerhört viktigt för ett självkörande fordon att få direkt återkoppling utan fördröjning från de positioneringssystem som det är uppkopplat mot.

Sammankopplad industri
Snabb och tillförlitlig trådlös uppkoppling är också oerhört viktig för industrin. 5G med sin höga kapacitet och låga fördröjning kommer att göra det möjligt för mängder av sensorer, datatunga system, robotar och självgående fordon att kopplas samman trådlöst för att göra verksamheter mer automatiserade och effektiva. Ett område som har mycket att vinna på 5G är gruvindustrin. Ovan jord är det inga svårigheter att koppla upp maskiner mot internet eller ringa ett mobilsamtal men djupt nere i en gruva är förutsättningarna mer krävande. Här kan 5G förbättra möjligheterna till att bland annat fjärrstyra tunga maskiner djupt under jord. 

5G kan revolutionera hälso- och sjukvården
Ett område där 5G kommer att kunna spela en mycket viktig roll är som distributionsplattform för välfärdstjänster. 5G tillåter cirka femtio gånger snabbare dataöverföring, med högre stabilitet och dessutom betydligt högre patientsäkerhet i jämförelse med dagens 4G-nät. Det öppnar upp möjligheter för nya innovativa digitala vård- och omsorgstjänster. Idag finns också mycket utrustning för att övervaka att en vårdtagare mår bra, som till exempel armband som mäter blodtryck och andra vitalparametrar och som larmar om en vårdtagare har ramlat. Det skapar dels ökad trygghet och livskvalitet för individen, dennes anhöriga samtidigt som det underlättar för de som arbetar i vård- och omsorg. 

5G skapar också bättre förutsättningar för samverkan mellan olika sjukhus, vilket är positivt, inte minst med tanke på att sjukhusen blir alltmer specialiserade. Ett exempel är att specialistläkare i realtid via 5G kan vara med på distans vid olika former av kirurgiska ingrepp, antingen för att vägleda den som opererar eller med hjälp av robotteknik själv utföra ingreppet. Patienten får tillgång till expertis oavsett på vilket sjukhus den befinner sig, vilket minskar regionala skillnader i vårdutbudet.

Är du nyfiken på vad 5G innebär så är du välkommen till The Great Northern i Skellefteå för att höra mer. 

Läs mer om testmiljön och projektet bakom här 

 

Projektet är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det här är en annons från Luleå tekniska universitet

 

Aktuellt

Så här många bor i Skellefteå 2030, 2035 och 2040

Skellefteå växer så det knakar.
Men hur mycket kommer staden att växa?
Så här många bor här 2030, 2035 och 2040.

Att Skellefteå är på uppgång är svårt att missa. Ombyggnationer och nyproduktioner kan hittas överallt i stan. Bostadspriserna skjuter i höjden och det finns plötsligt mer valmöjligheter när du ska gå ut och äta. Tillväxten är påtaglig redan nu, men hur kommer det att se ut kommande år? 

Ökar snabbt
Nu har Skellefteå kommun tagit fram en prognos som är baserad på pågående etableringar och investeringar. Enligt den kommer kommunen uppnå en befolkning på cirka 95 000 år 2030. Fem år senare, 2035, ska befolkningen vara 101 000. År 2040 ska det bo hela 105 000 människor i kommunen.
 Så måste det bli. Om de nya företagen ska få den arbetskraft som de behöver så blir befolkningsutvecklingen på det sättet, säger Skellefteås planeringschef Lars Hedqvist. 

Men det förutsätter även att de etablerade industrierna är framgångsrika långsiktigt. 

Baserad på verkligheten
Skellefteå kommuns uträkning är en verklighetsbaserad framtidsutsikt. SCB:s kalkylering baseras istället på hur det sett ut historiskt. Den menar att kommunens befolkning kommer att minska. Det är en skillnad på över 35 000 människor mellan kommunens och SCB:s beräkning år 2040.

För sju år sedan satte Skellefteå ett befolkningsmål på 80 000 invånare till 2030. Northvolts etablering har gett kommunen den skjuts som behövs för att uppnå det. Redan nu har det resulterat i stora skillnader.
 Tillväxten accelererar och är större än vad man trott. Det är en enorm satsning som sker med investeringar och etableringar för 10 miljarder per år. För 5 år sedan bedömdes att vi hade 5 byggherrar som ville bygga. Idag är det 100 stycken, konstaterar Lars Hedqvist.

Tror på många hemvändare
Genom Northvolts etablissemang följer en industriboom. Den ska framförallt äga rum de kommande 5 åren där kommunen beräknas öka med över 14 000 människor. Till följd av detta kommer det finnas behov för personal inom exempelvis omsorgen, handeln och servicebranschen. Skellefteå syns även i media både nationellt och internationellt med sina satsningar i exempelvis Sara Kulturhus. Därför finns en tro om att många utflyttade kommer vilja flytta tillbaka.
 Vi har många som är födda här som tycker att Skellefteå är intressant. Förut kunde man tycka att stan var tråkig. Nu händer det jättemycket, det är intressant och spännande, säger Lars Hedqvist. 

Stora utmaningar
Det som krävs nu är en expandering och utveckling på många punkter i samhället för att klara av befolkningsökningen. En annan utmaning är att det finns färre kvinnor än män i kommunen. Man måste därför skapa arbetstillfällen och ett utbud som är lockande för att få en mer jämställd befolkning. 


Källa: Skellefteå Kommun.

Text: Klara Brännström

Läs vidare

Aktuellt

Experten listar: Skellefteå bland de hetaste städerna i landet

Stockholm – nej tack. Skellefteå – javisst.
I alla fall om du frågar unga vuxna. Här är hetaste städerna i Sverige.

Det är Dagens Industri som listar landets åtta hetaste städer för framtiden. Bland dem Skellefteå. Detta efter en intervju med bland andra Thomas Sandell, chefsarkitekt på företaget Afry som låtit göra en undersökning om var och hur unga vuxna vill bo.

Undersökningen visar att bara 12 procent av de mellan 18 och 35 år har en önskan att bosätta sig i en stad med över en miljon invånare. Istället finns det ett sug efter att bo i mindre och mellanstora städer. Det är mycket viktigare i dag än förut för den yngre generationen att ha nära till jobb, förskola, mataffär och intressen – den så kallade 10-minutersstaden. En trend som bland annat talar för en stad som Skellefteå. Undersökningen är gjord i sex europeiska länder med 5 000 personer.

Här är landets åtta hetaste städer för framtiden

Enköping
Tranås
Skellefteå
Trollhättan
Linköping
Norrköping
Jönköping
Umeå

Läs vidare

Aktuellt

8 häftiga idéer som kan förändra Skellefteås framtid

Tak prydda av vackra växter, vägar som laddar din bil medan du kör på dem och bostadskvarter med egna el-anläggningar. Här är åtta häftiga idéer som redan är eller kan bli verkliga i Skellefteå.

Nytt kulturhus, nya bostadskvarter och fler företagsetableringar. Det har redan hänt mycket spännande i Skellefteå – men det kan hända så mycket mer. En av dem som har en betydande roll i expansionen är konsultföretaget WSP som är världsledande inom samhällsutveckling, stadsbyggnad och infrastruktur. I Skellefteå är företaget involverade i många olika projekt – till exempel Kulturhuset Sara, Floraskolan, Northvolts batterifabrik och flertalet nya förskolor. WSP är kända för sin förmåga att bygga levande, hållbart och att driva utvecklingen framåt i olika städer. Med deras kunskaper i bagaget har de också många tankar kring hur Skellefteå kan fortsätta att växa och hur man kan bygga smartare, hållbarare och attraktivare. Här är några av dem som redan har blivit eller kan bli verkliga:

 1. Fler gröna tak
Med tak av växter och vegetation kan du fördröja och absorbera en stor del av det regnvatten som faller. Det minskar belastningen på stadens dagvattensystem. Gröna tak skyddar även takmembran, isolerar mot kyla, absorberar buller, suger upp luftföreningar, ger förutsättningar för livsviktiga insekter att leva i en urban miljö och ökar det estetiska värdet i en stad. I Skellefteå finns redan några varianter, bland annat ser du snart ett på Skellefteå Krafts kontorshus. De högintensiva biotoptaken, som myllrar av växter och insekter, har vi inte sett i Skellefteå än, men enligt WSP bör det endast vara en tidsfråga innan vi får allt fler sådana här.

2. Uteplatser byggda för vinter
Hur gärna du än vill att det ska vara sommar året om så ser det inte ut så i Skellefteå. Även om det hänt en del finns det ändå relativt få platser utomhus som är byggda för vinterhalvåret. Lekparker och fritidsytor på bostadsområden är några exempel. I nya projekt driver WSP utvecklingen framåt med spännande lösningar kring hur belysning och ljusdesign utformas, införande av markvärme som gör fler ytor tillgängliga, väderskyddade cykelparkeringar, hur fria ytor planeras för att det ska kunna skottas av lätt och hur värmande platser intill byggs för att kunna ta skydd i när kylan blir för påtaglig. WSP tror på en stad där ännu fler umgås och vistas utomhus på vintern.

3. Fler byggnader i trä
Skellefteå har redan utmärkt sig som en stad som bygger mycket i trä. Men det finns mer att göra. Trä har många goda egenskaper som byggnadsmaterial där givetvis hållbarhetsperspektivet är ett tungt argument för ökad användning. På senare år har materialet utvecklats stort vad det gäller användningsområden, tillverkningsmetoder och ur brandskyddssynpunkt. I Skellefteå är WSP bland annat inblandade i bygget av Morö Backe skola och nya kontorshuset vid E4:an. WSP besitter god kompetens och lång erfarenhet att utforma och dimensionera komplicerade strukturer i trä.

4. Vägar som laddar bilen när du kör på dem
I takt med att elbilarna ökar i popularitet behöver vi även hitta smartare sätt att ladda dem. En tanke är att din bil ska kunna ladda energi från vissa specifika vägar när du kör på dem. En futuristisk idé än så länge, men som ändå kanske inte är så långt borta i tid. WSP är med i ett projekt där det redan genomförs tester av sådana vägar.

5. Lösningar som tar tillvara på spillvatten
Varför använder vi dricksvatten i våra toaletter istället för spillvatten? Och varför låter vi regnvatten bara rinna iväg till ingen nytta? Det är frågeställningar som är högaktuella i många projekt som WSP är inblandade i. Det finns många smartare sätt att använda sig av vatten i dag än vad vi är vana vid. Alltifrån hur du bygger smartare avloppsnät till hur du leder bort höga vattenflöden. WSP brinner särskilt mycket för hur vi hanterar världens vatten och arbetar för fler smarta lösningar när framtidens Skellefteå nu byggs.

6. Fler sommargator
Syftet med sommargator är att skapa en trevlig stadsmiljö för fler människor att vistas i. Därför väljer allt fler städer att göra om vissa centrala gator under sommarmånaderna och låta parkeringsplatser och biltrafik lämna plats för växter, uteserveringar, utställningar, utegym och sittplatser. I Skellefteå såg du till viss del ett sådant exempel under sommaren 2019 då en restaurang på Storgatan fick tillåtelse att utöka sin uteservering en bit ut på en cykelväg. Men i ett framtida Skellefteå är det troligt med en utveckling av fler och större sommargator.

 7. Bostadskvarter självförsörjt från solel genom egna mikronät och energilager
I dag ser du solceller på hus lite här och var. Men än så länge har inte Skellefteå sett ett helt bostadskvarter som försörjs av en egen solcellsanläggning via eget mikronät och energilagring. En lösning som vi nu börjar se exempel på ute i landet. WSP har till exempel varit med och byggt en anläggning i Kungsbacka utanför Göteborg där några flerbostadshus kopplats samman genom ett eget mikronät som förser bostäderna med förnybar el från solceller och fördelar elanvändningen. WSP ser en stor potential för liknande lösningar i Skellefteå.

8. Fler hållbara samarbeten
Att bygga ett växande Skellefteå är igen enmansshow. För att genomföra idéerna krävs samarbeten mellan flera olika aktörer och WSP strävar efter att vara en del i dessa samarbeten. Ett initiativ är till exempel Sustainable Skellefteå som är ett program som startats på initiativ av Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun i samarbete med en rad företag. Programmet ska fyllas med innovativa projekt som ska skapa ännu fler häftiga idéer i Skellefteå. Tillsammans kommer vi kunna bygga ett framtidssäkrat Skellefteå.

Det här är en annons från WSP

Läs vidare

Trendar

Copyright © skellefteaworks.se.