Connect with us

Skellefteå Science City

Så ska de fortsätta utveckla Skellefteå

Fler företagsmiljöer, en starkare spelindustri och en växande energisektor. Skellefteå Science Citys arbete får en allt större betydelse för Skellefteås utveckling. Så här fortsätter de att förverkliga idéer som förändrar och utvecklar vårt näringsliv. 

Sex år. Så länge har Skellefteå Science City arbetat med sitt viktiga arbete för att stötta företag och branscher i Skellefteå och norra Sverige. De jobbar framförallt med att skapa ledande kluster inom energi, dataspel och Clean Tech. De första åren har varit betydelsefulla.
– Företag var för sig har nog med att fokusera på sitt. För att bygga kluster och utveckling mellan företag eller ge förutsättningar för fler att etablera sig här så behövs en part som kan ta en samordnande och neutral roll, som har det som sitt uppdrag och kan koncentrera sig på det. Det är ett framgångsrecept, säger Johnny Högberg, vd på Skellefteå Science City.

Kraftigt växande verksamhet
Sedan starten har Skellefteå Science Citys omsättning ökat med hela tio gånger, från tre till trettio miljoner samtidigt som teamet har växt till mer än det dubbla, från fem till snart tolv personer. Och Skellefteå Science City fortsätter att leta talanger. Nu går organisationens arbete in i en ny fas med allt fler och större projekt. En viktig bransch för hela Skellefteå är energi – där Science City nu ska fortsätta med att positionera regionen inom förnybar energi, hållbar utvinning och återvinning av metaller. Teamet som arbetar med området har växt från en person till tre.

Sanna Orellano, Marketing manager, Skellefteå Science City

– För oss handlar det bland annat om att hjälpa till att skynda på utvecklingen inom energi. Vi kopplar till exempel ihop aktörer, driver acceleratorprogram, fångar upp gemensamma behov från näringslivet och gör Skellefteå synbart som etableringsort för företag i den här sektorn, säger Sanna Orellano, marketing manager på Skellefteå Science City.

Ökat intresse för Skellefteå
Hon är stolt över det arbete som teamet åstadkommer.
– Vi fyller en central roll när det gäller att skapa kluster och positionera Skellefteå inom energi. En roll som behövs för att ge förutsättningar för energibranschen att fortsätta växa. 

Hon märker av ett markant ökat intresse för Skellefteå inom energi. Redan har många aktörer valt att etablera sig här och ännu fler funderar på att göra samma sak.
– Northvolt har en del i det. Men man ska inte glömma bort att Northvolt valde att etablera sig här av en anledning. Vi hade redan byggt upp ett brett ekosystem inom energiområdet med hög kompetens och redan framgångsrika företag, till exempel Skellefteå Kraft och Boliden. Det ekosystemet fortsätter vi att bygga på och visa upp. Det kommer att betyda mycket för att fler kommer att etablera sig här. 

“Man ska inte glömma bort att Northvolt valde att etablera sig här av en anledning.”

Bredare samverkan viktig
Ett annan viktig bransch för Skellefteå är dataspel. Precis som inom energi skapar Skellefteå Science City förutsättningar för klustersamverkan, fler etableringar och ökad kompetens med målet att skynda på utvecklingen av branschen. Här är rollen bland annat att bygga samverkan i norra Sverige.
– Vi tänker inte stad för stad. Ska vi skapa en stark bransch behöver alla företag i branschen i norra Sverige samarbeta med varandra, säger Daniel Wilén, Cluster Manager och berättar att spelklustret, förutom Skellefteå, inkluderar Boden, Luleå, Umeå och Piteå.

Behöver kompetens
Inom spelbranschen handlar mycket om att göra, testa och lära.
– Då blir det för litet utbud med att samarbeta spelbolagen mellan varandra i respektive stad. Vi behöver samla alla krafter och kunskap vi kan.

Ett brett utbud av spelbolag har stor betydelse för tilldragningskraften av kompetens. Just nu utbildas hundratals studenter i området varje år i norra Sverige.
– Det vore synd att utbilda och sedan se dem flytta härifrån. Istället vill vi att de ska ha arbetsplatser att komma till när de är färdigstuderade. Eller känna att de kan bygga egna spelbolag och få den stöttning som behövs för att lyckas med det. Den är en viktig del för att bollen ska fortsätta rulla.  

Fortsatt i sin linda
Nu finns det cirka 75 spelbolag i regionen, att jämföras med fem när Skellefteå Science City startade sitt arbete för sex år sedan. Nu är målet att fortsätta bygga ett ännu starkare ekosystem.
– Allt är fortfarande i sin linda. Potentialen är enorm. Det är världens största underhållningsindustri, och när vi får genombrott så kommer det att betyda oerhört mycket för hela regionen i form av jobb, investeringar och kapital, säger Daniel Wilén.

Viktigt med investeringar i regionen
En del av hans uppdrag består i att upplysa fler om industrins potential, till exempel inom näringslivet och i politiken. Det är viktigt att inte jobba i en egen bubbla.
– Ett exempel att det finns många andra ute i världen som förstår potentialen i de bolag som nu byggs upp här och kan tänka sig att investera i dem eller visar intresse för att köpa dem. Men risken är att de flyttar företagen någon annanstans. Det vore önskvärt om kapital och investeringar kommer härifrån och att fler här förstår hur mycket industrin kan växa. 

Att bygga upp en stark en dataspelsindustri kan även betyda mycket för kulturen i en region eller stad.
– Dataspel lockar till sig en viss typ av driftiga och kreativa människor och även tunga investerare. Det ger ofta ringar på vattnet i form av en roligare plats att leva på och en större attraktionskraft. 

Det här är en annons från Skellefteå Science City

Copyright © skellefteaworks.se.