Connect with us

ITid

Här har alla lika lön – därför är det en succé

Ingenjör och less på intern konkurrens och orättvisa löner?
Grattis – då finns det väldigt intressanta arbetsplatser för dig med.
På iTid har alla precis lika mycket lön och bonus. Här är tre fantastiska fördelar med det.

Karriärhets och jakt på pengar. Det passar vissa, men långtifrån alla. På konsultföretaget iTid, med 28 anställda ingenjörer, är det lika lön, bonus och ingen hierarki som gäller.

– En grundprincip är att vi är väldigt platt som organisation. Som konsult i en grupp ska man inte kannibalisera på varandra. Det handlar mer om vi, än om jag. Med lika löner blir man bättre på att be varandra om hjälp, och att fokusera på att lösa kundens problem. Alla tjänar mest på att agera på det sätt som är bäst för hela företaget. Vi är prestigelösa och lika lön hjälper till att vi klarar av att vara det. Om vår bonus hade varit individuell, baserat på vem som levererar mest, så tar man hellre ett uppdrag själv istället för att ge det till den som är mest lämpad, säger Tony Elingstam, konsult på iTid.

“Vi blir ju erbjudna andra jobb med högre lön ibland. Men det är inte intressant.”

Blir erbjudna andra jobb
Lönen på iTid står sig ändå väldigt bra på marknaden – men att alla har exakt lika lön ger tydliga signaler om att det viktigaste inte är pengar utan att drivkraften bakom att jobba är mer än så.

– Redan innan jag började på iTid hade jag inställningen att det inte är pengar som ska styra vilken arbetsplats jag väljer att jobba på. Det förstärktes när jag började här. Vilka fantastiskt roliga uppdrag och kompetenta människor jag jobbar med. Det finns inte ett enda uppdrag jag skulle vilja tacka nej till, säger konsulten Pernilla Lirell.

Många av de anställda skulle kunna skaffa sig ett mer välbetalt jobb.

– Vi blir ju erbjudna andra jobb med högre lön ibland. Men det är inte intressant med tanke på hur bra vi trivs här.

Pernilla Lirell lockas av att ha kollegor att utvecklas tillsammans med. Hon beskriver det som att ha ”folk att prata med”, och som hon ”klickar med.”

– Men det är inte bara personkemi. Här har många spännande tankar. Jag tror att många på andra arbetsplatser kan känna att de inte får så mycket utbyte eller feedback från kollegor. Det är en trist känsla. Här känner jag en gemenskap och att vi har intressanta diskussioner. Jag har lärt mig mer här på något år än vad jag gjorde under de tio år innan jag kom hit.

“Jämfört med andra arbetsgivare har vi helt sjukt mycket softare rapportering.”

Slipper jaga timmar
En annan fördel på iTid är att personalen slipper att timrapportera. I konsultbranschen är det annars ofta ett stressmoment som många inte trivs med.

– Vi jagar inte timmar för att ha nog att rapportera in och fakturera kunder. Visst har vi timmar vi tar betalt för, med ingen följer upp exakt antal timmar. Planeringen är gjord för att vi ska ha balans i livet. Är man underbelagd eller överbelagd så mår man inte bra. Vi följer i procent hur vi är belagda per månad. Huvudfokus är att vi mår bra. Så jämfört med andra arbetsgivare har vi helt sjukt mycket softare rapportering.

”Maria, var har vi ledighetsblanketterna? Nä, just det, vi har ju inga!”

På iTid ansöker man inte heller om ledighet på det klassiska viset utan här ansvarar alla för sin egen tid.
– När jag började här hade jag lite ångest för att jag var tvungen att be om ledigt första veckan då min mamma fyllde 70 och vi skulle på en resa. Då svarade vår VD att ”Maria, var har vi ledighetsblanketterna? Nä, just det, vi har ju inga!” och skrattade. Sånt känns så befriande. Jag har den bästa arbetsgivaren, säger Pernilla Lirell.

Fakta om iTid
Grundades 2004 i Luleå och har växt organiskt efter Norrlandskusten.

Har fyra kontor – i Luleå, Skellefteå, Umeå och Sandviken.
Har konsulter som är specialiserade på planering, digitalisering/automatisering, hållbarhetsfrågor och styrning av material-, produktions- och informationsflöden.

Den här sidan är en annons från iTid

Copyright © skellefteaworks.se.

Wordpress Developer