Connect with us

ITid

Så lyckas de rekrytera toppingenjörer

Färre resor och mer tid med familjen. Men ändå en arbetsvardag fylld av intressanta uppdrag. Här är arbetsplatsen som lockar toppingenjörer. – De som kommer till oss nu är ofta i samma ålder och liknande livssituation som vi grundare var för två decennier sedan, säger Fredrik Johansson, vd på iTid.

Färre resor och mer tid med familjen.
Men ändå en arbetsvardag fylld av intressanta uppdrag.
Här är arbetsplatsen som lockar toppingenjörer.
– De som kommer till oss nu är ofta i samma ålder och liknande livssituation som vi grundare var för två decennier sedan, säger Fredrik Johansson, vd på iTid.

Efterfrågan på duktiga ingenjörer är hög i hela Sverige. Då kan många välja och vraka bland intressanta arbetsgivare. Inte minst i landets större städer. Men även i Norrland. Ett företag med gott renommé är konsultföretaget iTid. Där har ett 30-tal skickliga ingenjörer valt företaget som arbetsgivare – framför andra spännande arbetsplatser.
– De skulle lätt kunna få andra bra, intressanta och välbetalda jobb. Men vår syn på kombinationen av arbetsliv och privatliv är en stor anledning till att vi är en attraktiv arbetsgivare, säger Fredrik Johansson.

Före sin tid
Han och några till grundade företag 2003. De hade alla svårt att få livspusslet att gå ihop, med små barn och ett hektiskt liv.
–  En stark del i vår företagskultur blev ”balans i livet”. Vi vet att medarbetarna bara kan fungera på jobbet om arbetet går att kombinera med privatlivet. Vi var lite före vår tid, i dag pratar ju nästan alla företag om balans i livet. De som kommer till oss nu är ofta i samma ålder och liknande livssituation som vi grundare var för två decennier sedan.

Pernilla Lirell, ingenjör på iTid i Skellefteå

Mer tid till familj och fritid
På iTid arbetar personalen oftast med lokala kunder, vilket innebär få längre resor. De kan vidare planera arbetstiden själva utifrån kunders behov och egna livspussel.
– Det betyder mer tid till familj, fritid och ett mer balanserat liv. Hela iTids tänk var det jag fastnade för. Jag minns min arbetsintervju väl och när de berättade om vad företaget står för. Ett tänk som inte bara är prat utan som realiserats i min arbetsvardag, säger Pernilla Lirell, ingenjör på iTid.

Är eftertraktade
Företagets kultur kan bland annat sättas i relation till ett svenskt samhälle där antalet sjukskrivningar på grund av utmattning ökar i åldersgrupper under 45 år. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten. Under 2020 uppgav 14 procent av befolkningen 16 till 84 år att de känner sig stressade. Företag som tänker på hela människan är eftertraktade.
– Alla som arbetar hos oss är attraktiva på arbetsmarknaden, så misslyckas vi med att skapa ett företag som medarbetarna trivs hos finns inte företaget längre, säger Fredrik Johansson.

Vinnande arbetssätt
En annan orsak till företagets dragningskraft är deras sätt att jobba med kunder. Fredrik Johansson berättar att det är vanligt inom management consulting att genomföra kortare insatser, implementera dessa hos ledningen och lämna en rapport som det blir upp till kunden själv att implementera. Vilket ofta inte sker.
– Men vi är inte bara med och målar de stora penseldragen, utan följer kunderna hela vägen så att de lyckas med sin implementering. Därför jobbar vi gärna med lokala kunder i närheten av våra kontor så att vi kan ha en kontinuerlig närvaro. Sättet att jobba med kunderna tilltalar många erfarna ingenjörer. Det är roligt och vinnande sätt att arbeta på både för våra medarbetare och kunder.

Det är också anledningen till att iTid inte rekryterar medarbetare direkt från skolan. Förutom akademisk utbildning är kravet praktisk erfarenhet att falla tillbaka på för att klara av att genomföra iTids uppdrag.

Därför lyckas iTid rekrytera toppingenjörer:

Arbetssättet
Till skillnad från många andra konsultföretag i branschen vill iTid inte bara måla de stora penseldragen, utan även genomföra de nya arbetssätten hos sina kunder. Det är intressantare och mer givande för både medarbetare och kunder.

Visionen
iTid har som vision att skapa ”En framtid där vi bor”. Det ska finnas en hållbar framtid i Norrland, där det finns företag och jobb för barn och barnbarn. ”För att kunna jobba hos oss måste man nog brinna för detta”, säger Fredrik Johansson, vd.

Balans i livet
Arbetet ska gå att kombinera med privatlivet. Det innebär ökad frihet. Till exempel får personalen styra över sin arbetstider, vilket innebär mer tid till familj och fritid.

Kan påverka företaget
Alla på företaget är till stor del med och bidrar till företagets styrning och utveckling. Det ger en större delaktighet och ett större inflytande än i jämförelse med många andra konsultföretag.

Trevliga kollegor
Har ett bra gäng likasinnade, men inte för lika, som trivs och har roligt tillsammans.
Det, tillsammans med lärorika och roliga uppdrag, är ytterligare en grundförutsättning för trivsel hos personalen.

Det här är en annons från iTid

Copyright © skellefteaworks.se.