Connect with us

ABB

Så fortsätter ABB sina insatser för hållbarhet i norra Sverige

I LKAB:s gruva i Kiruna pågår en ständig jakt efter nya sätt att maximera gruvans effektivitet och öka kapaciteten. Genom ett förlängt serviceavtal med ABB säkerställer LKAB nu att gruvan fortsätter ligga i teknikens framkant. Från Skellefteå utgår tolv personer som underhåller gruvspelen på plats hos kunderna, men även på distans.
– Genom det ökar vi kapaciteten, samtidigt som vi skapar en så effektiv energianvändning som möjligt, säger Victor Lundström, avtalsledare för gruvspel på ABB.

Det globala teknikbolaget fortsätter leverera tjänster för att maximera effektiviteten och öka kapaciteten i LKAB:s gruva i Kiruna. I slutet av 2020 förlängde de serviceavtalet som omfattar tolv gruvspel, som används för att transportera upp malm från underjorden till marknivå. I avtalet ingår flera teknikområden såsom styrsystem, drivsystem och nu även gruvspelens motorer i Kirunagruvan. Där finns världens största underjordsgruva för järnmalm med en dagsproduktion på mer än 85 000 ton. 

Lång erfarenhet av gruvspel
Genom serviceavtalet har ABB levererat service och optimering av gruvspelen till LKAB i Kiruna sedan 2010, men samarbetet mellan företagen går betydligt längre bak i tiden än så.
Vi har 130 års erfarenhet inom området. Vår lokala närvaro, globala expertis och fjärrstyrningsteknik stödjer LKAB:s mål. Att vi underhåller deras gruvspel är ett bra sätt att tillsammans utveckla processer och arbetsmetoder, säger Victor Lundström, avtalsledare för gruvspel på ABB i Skellefteå.

I Europa hjälper ABB kunder, via serviceavtal, att säkerställa optimal kapacitet, högre effektivitet och lägre energiförbrukning främst i Sverige, Finland, Portugal och Spanien.

Söker nya talanger
Victor Lundström, avtalsledare, är stationerad i Skellefteå och sköter planering och uppföljning på distans men åker upp till Kiruna ungefär sex gånger per år för att utföra service på plats.
ABB har ett lokalt kontor i Kiruna där runt 15 personer arbetar inom olika teknikgrenar, bland annat inom tekniken gruvspel. I Skellefteå arbetar runt tolv personer med gruvspelen, men totalt arbetar runt 40 personer med gruvspel på ABB i Sverige samtidigt som antalet växer kraftigt.
Genom vårt erbjudande hjälper vi våra kunder att effektivisera sina verksamheter och samtidigt bli mer hållbara. Det är ett väldigt givande arbete, och vi söker hela tiden nya medarbetare, säger Victor Lundström.

Dygnet-runt-service
ABB tillhandahåller dygnet runt-service. Om kunden får problem med gruvspelen finns alltid en specialist att kontakta via telefon, som kan felsöka på distans.
Det gör att kunder som befinner sig långt ifrån oss kan känna att vi alltid finns nära till hands att hjälpa till om det uppstår problem. Det gör att vi minskar på dyrbara ståtider. Gruvspelen är huvudpulsådern i produktionsflödet i gruvan och det är väldigt kritiskt om de slutar fungera, säger Victor Lundström.

ABB kan avhjälpa problem på distans genom att ansluta till kundens styrsystem. Där kan de se både bakåt i tiden vad som har hänt och i realtid vad som sker just nu.
På så sätt kan vi justera olika parametrar för att lösa eventuella problem.

Utvecklar digitala tjänster
ABB ligger i framkant när det kommer till att utveckla digitala tjänster som gör arbetet mer hållbart och effektivt. Just nu håller bolaget på att utveckla den digitala tjänsten ABB Ability Performance Optimization for Hoists. Med tjänsten kan kunder samla in produktionsdata som sedan utvärderas automatiskt.
På så sätt kan vi snabbt och enkelt se om det är något som fungerar sämre i gruvspelen och kan ge förbättringsförslag till kunden före det hunnit bli ett stort problem. Det gör att delarna i anläggningen får en längre livscykel. Tidigare var det ju tvärtom, att kunderna hörde av sig till oss då det redan blivit ett problem.

“Tidigare var det ju tvärtom, att kunderna hörde av sig till oss då det redan blivit ett problem.”

Bygger om i Brasilien
Förutom serviceverksamheten arbetar ABB med att modernisera gruvspel runt om i världen. Just nu befinner sig Victor Lundström i Brasilien där han och två ytterligare kollegor från Skellefteå hjälper till med att driftsätta en ombyggnation. Ombyggnationen är sedan tidigare konstruerad av en elingenjör på ABB i Skellefteå.
– ABB utvecklar framtidens energilösningar. Gruvspelen som transporterar upp malmen ur gruvorna går på el och ersätter transport med lastbilar som går på fossila bränslen och avger mycket koldioxidutsläpp.

ABB:s hållbarhetsstrategi

  • Möjliggör ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. ABB:s teknik riktar sig till sektorer som står för tre fjärdedelar av den globala energiförbrukningen. ABB stödjer sina kunder till att minska koldioxidutsläppen.
  • Bevarar resurser. ABB kommer bland annat se till att noll avfall från deras egen verksamhet slängs på deponier, där detta är förenligt med lokala förhållanden och regler.
  • Tar hand om sina anställda. ABB skapar säkra, rättvisa och inkluderande arbetsmiljöer. ABB kommer bland annat att fördubbla antalet kvinnor i ledande befattning fram till 2030.

Det här är en annons från ABB

Copyright © skellefteaworks.se.