Connect with us

Aktuellt

Så ska Skellefteå bli Sveriges mittpunkt för energi och spel

Skellefteå är nu platsen för Sveriges största industrietablering i modern tid. Men det är inte allt. Nu vill även allt fler av landets energi- och spelbolag etablera sig där. Här är förklaringarna till det.

När Northvolts etablering i staden blev klar spreds nyheten i hela världen och gjorde Skellefteå känt bland många. Det har aldrig varit så högt tryck på företagsetableringar i Skellefteå som nu. En av anledningar till att många söker sig till hit är förmågan att klustra branscher och skapa helhetstänk. Skellefteå Science City är en viktig aktör för att skapa fungerande kluster inom flera branscher. De jobbar framförallt med att göra Skellefteå till ledande kluster inom dataspel, energi och Clean Tech.

Norra Europas snabbast växande spelkluster
Det snabbväxande dataspelsklustret Arctic Game Lab bildades i Skellefteå för sex år sedan och inkluderar nu även Boden, Luleå, Umeå och Piteå. Skellefteå Science City är nu med och bygger upp norra Europas snabbast växande spelkluster, med utbildningar, startups, framgångsrika företag och mötesplatser. Enligt Johnny Högberg, VD för Skellefteå Science City, är en viktig framgångsfaktor för att lyckas samarbete mellan lokala aktörer, något som Skellefteås digitala branscher anammat.

– Vårt mål inom spelklustret är att alla delar ska finnas med, ett helt paket. Och det har gått extremt fort. Nu finns ungefär 50 spelbolag i regionen jämfört med de fem som fanns vid starten 2014. Vi kan erbjuda projektfinansierad rådgivning, anpassade lokaler, mötesplatser och närhet till studenter bland annat. Där har vi redan ett fungerande ekosystem med stora mötesplatser som Nordsken och Arctic Game Conference som lockar tusentals varje år.

Och nu ska de göra samma sak inom Clean Tech-området. – Vi har bäst möjligheter i Sverige att utvecklas. Redan idag har vi InnoEnergy som etablerat sig här, och den internationella konferensen Energy ConFusion samt regelbundna mötesplatser som Clean Tech Meetup som skapar affärer och samarbeten.

Soft Landing – ska snabbt hjälpa företag att etablera sig
Tanken med kluster inom spel och energi är att saker ska sitta ihop och inte falla mellan stolar. Det ska också vara nära till samarbeten, kompetensutveckling och studenter.

– Vi ska tillföra det som saknas. InnoEnergy, som leder utvecklingen av innovation inom energi, är en pusselbit vi tidigare saknat. Vi vill också utveckla vårt koncept Soft Landing där nyetablerade bolag snabbt ska kunna få hjälp att starta upp i Skellefteå och utvecklas. De ska kunna få hjälp med att komma in i ett nätverk, hjälp med bostäder och lokaler men även att privat kunna bli en del av samhället. Särskilda kontorsytor med korttidshyra för nyetablerade företag plus andra tjänster är något vi utvecklar just nu.

“Vi har bäst möjligheter i Sverige att utvecklas.”

Konceptet Soft Landing finns i vissa länder redan. Skellefteå Science City vill bli ett framgångsexempel på hur man jobbar med satsningen i Sverige. Det krävs många bitar för att underlätta för företag att växa, därför jobbar de även med är att erbjuda innovativa miljöer.

– Det är en ständig utveckling, miljöerna ska passa olika verksamheter. Vi driver som exempel innovationshuset The Great Northern som är en plats för framförallt digitala bolag. Där finns coworking-platser och stora eventytor som skapar mötesplatser för både etablerad industri och nystartade företag. En annan plats som vi utvecklar är Campus Skellefteå där vi nu skapat en särskild miljö för de som jobbar med spel. Där är den innovativa miljön väldigt viktig och det har utvecklats på ett fantastiskt sätt. Och som grädde på moset etablerar vi nu även AI Innovation of Sweden på Campus Skellefteå. Detta är en viktig pusselbit för att stötta företagens AI-utveckling,.

Den här sidan är en annons från Skellefteå Science City

Copyright © skellefteaworks.se.

Wordpress Developer