Connect with us

Aktuellt

Så gynnas Skellefteå av en lågkonjunktur

En stundande lågkonjunktur är på väg, enligt många experter. Men Skellefteå verkar inte behöva drabbas på samma sätt som övriga småstäder i Sverige. Här är anledningarna.

Redan innan Northvolts etablering blev klart för Skellefteå kunde kommunen se en stor efterfrågan på företag som ville etablera sig i staden. Och vid sämre tider finns här många positiva saker att luta sig emot.

– Jag tror inte att vi här kommer att drabbas lika hårt av en lågkonjunktur som många andra kommuner, den kommer att hoppa över Skellefteå, säger kommunens näringslivschef Anja Palm.

Anja Palm, biträdande näringslivschef

Anja Palm, näringslivschef på Skellefteå kommun

“Vi kan till och med gynnas av en avmattning på arbetsmarknaden på andra håll.”

Anja menar att det är svårt att spå vad som händer i och med Covid-19. Men att i det stora hela kommer dåliga tider inte drabba Skellefteå i lika stor utsträckning.
– Vi kan till och med gynnas av en avmattning på arbetsmarknaden på andra håll. Vi hade innan Covid-19 en rekordlåg arbetslöshet samtidigt som behovet av arbetskraft i Skellefteå är mycket stort. Vi kommer vara beroende av inflyttning till Skellefteå där man ser möjligheter att direkt ta ett jobb eller gå en utbildning här.

Branscher med stora behov av arbetskraft
Behovet av arbetskraft är mycket stort för Skellefteå under en nära framtid. Tusentals människor kommer behövas, både på Northvolts batterifabrik och alla företag som är en direkt följd av etableringen.
– Arbetslösheten kommer vara låg, framförallt inom industrin men även inom områden som påverkas av en växande stad, inte minst inom skola och omsorg. Det är naturligt att vissa kommer byta jobb och bransch när nya möjligheter öppnas och då kan det bli ett gap på andra delar av arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att attrahera en bredd av utbildningar och invånare med olika bakgrunder då Skellefteå kommer behöva kompetens både i privat och offentlig sektor.

Copyright © skellefteaworks.se.