Connect with us

Aktuellt

Därför vill så många företag besöka Skellefteå

Skellefteå väcker nyfikenhet över hela världen. Här investeras nu mest per capita i hela Sverige. Den senaste tidens explosionsartade utveckling har gjort att allt fler organisationer och företag vill besöka staden.

Skellefteå tillhör en av Sveriges mest spännande tillväxtregion, med stort fokus på hållbarhet och förnybar energiproduktion. Över 60 miljarder, lågt räknat, investeras de kommande åren i stadens utveckling.

Sanna Orellano, Skellefteå Science City

– Den samhällsutveckling som vi står inför idag, till följd av Sveriges största industrietablering, är helt unik, och lockar många att besöka oss. Nu ska budskapet vässas till så att besökarna får ta del av det entreprenörskap och den innovationskraft som lett fram till de världsledande företag som finns i Skellefteåregionen, säger Sanna Orellano, Marketing Manager på Skellefteå Science City.

Besök av offentlig och privat sektor för att studera en specifik fråga går också under namnet Technical Visits.
– Där har Skellefteå länge legat långt framme. Och nu tar vi det här till nästa steg, säger Malin Burlin Lundmark, som nyligen anställts av Skellefteå Science City som koordinator för Technical Visits.

“Den samhällsutveckling som vi står inför idag, till följd av Sveriges största industrietablering, är helt unik, och lockar många att besöka oss.”

Höjer nivån på besöken
Bakgrunden till satsningen är Skellefteås många besök kopplat till regionens styrkeområden: förnybar energi, hållbar utvinning och återvinning av metaller och hållbart byggande. Nu ska alltså nivån på besöken ligga på samma nivå som det företagen levererar, förklarar hon.

Platsen för showroomet är The Great Northern, Skellefteås innovationshus, och kommer att vara ett ställe där man får ta del av berättelsen om Skellefteås pågående utveckling. Här ska VR, videor, muntliga presentationer och visuella element ge en helhetsbild av stadens tillväxt. Även om utställningen i första hand är till för besökare ska den även vara tillgänglig för lokala föreningar och organisationer. – Vi vill såklart också göra berättelsen tillgänglig för lokalbor. Det finns en nyfikenhet bland skellefteborna att ta del av utvecklingen, säger Sanna Orellano.

Malin Burlin Lundmark, Skellefteå Science City

Vid årsskiftet ska satsningen vara igång. Och en anledning till att det är placerat på The Great Northern är den öppna miljö som gör att fler upptäcker utställningen och droppar in.

– Här kommer vi att samla allt under samma tak. Det blir perfekt att kunna hålla en guidad tur fast i en annan byggnad, särskilt när mycket är i uppbyggnadsfas och svårt att besöka på plats, säger Malin Burlin Lundmark.

Markant ökning av företagsbesök
Showroomet ska belysa stadens slagkraft och ge en helikoptersyn över utvecklingen som sker. Skellefteå har tidigare haft många besök kopplat till energi och hållbart byggande, och det senaste året har dessa ökat markant.

– Självklart ska det synas att vi är ledande inom dessa områden. Northvolts etablering har skapat ett stort intresse för delegationer att besöka oss. Skellefteå Science City jobbar med att positionera regionen inom hållbar utveckling och det här ytterligare ett steg i den riktningen. Vi bygger samtidigt upp ett brett ekosystem kring etableringen. Där kommer utställningen att vara ett fantastiskt verktyg för att växla upp det arbetet för företag som vill etablera sig här, säger Sanna Orellano.

Bakom satsningen står Skellefteå Kommun, Skellefteå Science City, Skellefteå Kraft, Visit Skellefteå och Sara Kulturhus, tillsammans med näringslivet.

Det här är en annons från Skellefteå Science City

Copyright © skellefteaworks.se.