Connect with us

Aktuellt

Här kan du påverka ditt arbetsliv

Här kan du påverka ditt arbetsliv. På Metso Outotec i Skellefteå är det viktigt att skapa balans mellan arbete och fritid.

Karriär eller småbarnsliv?
Du ska inte behöva välja. På Metso Outotec i Skellefteå är det viktigt att skapa balans mellan arbete och fritid.

Många föräldrar gör både karriär och lever familjeliv. Men långt ifrån alla finner en balans i det. Att ha barn kan ofta vara lika krävande som ett heltidsjobb – vilket lätt leder till stress. Men på Metso Outotec är det viktig att jobba med helheten – och underlätta för de anställda att skapa jämvikt i livet. Elisabeth Lundmark, Head of mechanical engineering, är en av många på företaget som kan vittna om det.
– Vi är ett modernt företag på många sätt. Inte bara genom de tjänster vi levererar utan även vad gäller företagskulturen. Vi jobbar hållbart på flera plan. Det är minst lika viktigt att vara i form mentalt som något annat. Här kan du påverka hur ditt arbetsliv ska se ut, säger hon.

Goda förutsättningar
Elisabeth Lundmark började på Metso Outotec när hennes barn var två och fem år gamla. Under den perioden valde hon att ta det lugnare med sitt resande.
– Vi har stora möjligheter att resa i jobbet då vi är ett globalt företag. Jag gillar att resa men valde under den perioden att åka iväg ett par till tre gånger per år. Och då bara några dagar åt gången, med tanke på att jag har familj. Det här företaget kräver inte att du måste åka om du känner att du inte vill. Det är ingen arbetsvägran att tacka nej och du behöver inte känna dig illojal.

Det gäller alla anställda, oavsett om du har barn eller inte.
– Vi jobbar oftast i projektgrupper och kan då ställa upp för varandra och fördela arbetsuppgifterna på olika sätt. Flexibilitet är en nyckel och vi har goda förutsättningar här för att skapa ett balanserat liv.

Stöttande arbetsplats
I dag är Elisabeth Lundmarks barn 12 och 15 år. I takt med att de har blivit äldre har hon gjort karriär inom Metso Outotec och ansvarar nu för en personalgrupp på 16 anställda. Men att ta steget till att ha personalansvar var inte självklart.
– Jag hade nog inte sökt en sådan tjänst på ett annat företag. Men att det här är en väldigt stöttande arbetsplats i många hänseenden gjorde att jag vågade. Jag kände till företaget, personerna här och vet att det är en trygg arbetsplats för mig att utvecklas i. Hon berättar att Metso Outotecs företagskultur är viktig även när det gäller att locka nya talanger.
– Det är extremt betydelsefullt. Jag upplever att den yngre generationen har nya krav. Många vill gärna prestera, men inte till vilket pris som helst. Hälsan är betydelsefull och du ska inte behöva stressa ihjäl dig för att göra karriär. Företaget har också väldigt låga sjukskrivningstal.
– De måste vara de lägsta sedan jag började här. Det är ytterligare ett bevis på att vi gör mycket rätt.

Den här sidan är en annons från Metso Outotec

Copyright © skellefteaworks.se.