Connect with us

Aktuellt

Nya etableringar: Det här kan det innebära för Skellefteå

Effektivare användning av skattemedel, stärkt industriell konkurrenskraft, nationell synlighet och lättare att upptäcka risk för t.ex. cancer. Det är alla exempel på vad Skellefteås nya aktörer kan innebära för invånarna.

Johnny Högberg, VD Skellefteå Science City

– Skellefteå Science City har på senaste tiden skapat strategiska allianser med starka varumärken som RISE, EIT InnoEnergy och AI Sweden. De här aktörerna ger stort värde för både befintligt näringsliv och etableringar, säger Johnny Högberg, VD för Skellefteå Science City.

Att nationella aktörer väljer att etablera sig här kan innebära mycket i framtiden för invånarna. Det kan bli lättare för företag att dra till sig arbetskraft. Det finns också en stor möjlighet till kompetensutveckling och talangrekrytering.

– Det attraherar även investerare och företag som vill finnas där det finns samverkan bland aktörer. Så på det stora hela skapar dessa etableringar stor attraktionskraft för Skellefteå som stad.

AI-algoritmer upptäcker risk för bröstcancer
Det nyaste tillskottet är AI Sweden som nu etableras på flera orter i Sverige. AI Sweden jobbar med Artificiell Intelligens (AI), vilket i kort innebär att man nyttjar stora mängder data som innehåller information som man inte kan se med ögat. Men som man med hjälp av algoritmer kan förstå bättre.

AI Sweden vill att Skellefteå ska stärkas genom lokala AI-aktiviteter samt få tillgång till nationella resurser och erfarenheter. – Det ska finnas ett inflöde till Skellefteå från allt det goda. Staden blir då attraktivare för de som vill starta företag här. Och redan befintliga företag kan behålla och stärka sin konkurrenskraft. Startups och ingenjörsbolag ska också kunna synas nationellt. Vi vill sprida de goda exempel som görs i kommunen eller på myndigheter. För Skellefteå skulle det senare innebära att det får en spridning i hela landet. AI Swedens etablering i Skellefteå gör att det kommer att hända intressanta saker, säger Anders OE Johansson, Senior Project Manager på AI Sweden.

Anders OE Johansson, Senior Project Manager på AI Sweden.

Det finns många områden där AI kan effektivisera för Skellefteborna. Både inom industrin, landsting och kommun.

– Vår närvaro i Skellefteå skulle kunna innebära att man, med hjälp av AI, till exempel kan effektivisera kommunärenden eller hur skattemedel används. Sjukvården har också stor nytta av AI. Här har man nu lättare att till exempel hitta risk för bröstcancer på tagna bilder. Algoritmer indikerar att något är fel baserat på en stor mängd data. Något som man kanske inte skulle upptäcka annars. Och för industrin kan det innebära att man kan automatisera och få effektivare underhållsarbeten.

2800 experter samlat
En annan aktör som funnits i Skellefteå några år är RISE SMF (Research Institutes of Sweden). Här finns tillgång till expertis och labbmiljöer i alla möjliga områden, från trälabb till maskinprovning och livsmedelslabb.

– Vi hjälper till med många olika saker. Det kan vara allt från företag som vill blanda betong billigare, att tillverka isolerglas i fönster som ska väldigt gamla ut, till certifieringar av visir nu i Corona-tider. Det funkar oftast så att företag har en utmaning och vi rotar och ser om vi har experter inom just det. Det finns såklart konsultfirmor som gör detta också men de har sällan den expertis som RISE har, säger Adam Wikström, affärsutvecklare för RISE. Och det är inte så svårt att förstå, då RISE sitter på totalt 2800 experter och 130 test- och demonstrationsmiljöer.

Startups från Europa till Skellefteå
Under året har också EIT InnoEnergy, med sju lokalkontor i Europa, etablerat sig i Skellefteå. EIT InnoEnergy stöttar startup-företag och innovationsprojekt som sysslar med energi och el. De har sedan starten 2011 satsat mer än 400 miljoner euro i innovationsaktiviteter och hjälpt startup-företagen att få fram 160 miljoner euro i extern finansiering. – EIT InnoEnergy har som målsättning att bli den accelerator för kompetensutveckling och kompetensförsörjning och samhällsutveckling som behövs för Northvolt-etableringen och den ”nyindustrialisering” som följer med den enorma etableringen. En viktig del i den klustersatsning på energi som Skellefteå Science City jobbar med, säger Johnny Högberg. EIT InnoEnergy satsar just nu, tillsammans med Skellefteå Kraft och Skellefteå Science City, för att stärka ekosystemet inom förnybar energi i Skellefteå. Ett samarbete där startups i hela Europa som sitter på idéer inom bland annat energilagring, mobilitet, flexibilitet i elnätet och elektrifiering erbjuds att delta i ett utvecklingsprogram, Accelerate Skellefteå.

EIT InnoEnergy är en stark europeisk drivkraft som kopplar samman utbildning, forskning och näringsliv inom hållbar energi. Med programmet Accelerate Skellefteå vill man öka antalet nya innovativa bolag att ansluta sig till det växande ekosystemet i regionen.

– Potentialen för att bygga upp ett ekosystem i Skellefteå som kan visa vägen för Europas omställning till ett hållbart energisystem är stort och vi ser ett behov av att hjälpa entreprenörer och startups att hitta vägen till Skellefteå och visa på de enorma möjligheterna, säger Kenneth Johansson, vd på EIT InnoEnergy.

Har uppgift att locka kapital och kompetens

Skellefteå Science City har funnits i fem år och jobbar bland annat med att locka hit aktörer och samarbetspartners för att utveckla innovationsstödsystemet.

– Vi är ett kommunalt bolag men agerar oftast i skärningspunkten mellan offentlighet, näringsliv och akademi. Det märks inte minst på styrelsesammansättningen. Skellefteå är en stad där det händer mycket just nu och vi har i uppgift att locka hit aktörer men även riskkapital och kompetens. Med den transformation som Skellefteå nu befinner sig i är vi ständigt på jakt efter nya samarbeten och utvecklingsmöjligheter.

Det här är en annons från Skellefteå Science City

Aktuellt

Så här många bor i Skellefteå 2030, 2035 och 2040

Skellefteå växer så det knakar.
Men hur mycket kommer staden att växa?
Så här många bor här 2030, 2035 och 2040.

Att Skellefteå är på uppgång är svårt att missa. Ombyggnationer och nyproduktioner kan hittas överallt i stan. Bostadspriserna skjuter i höjden och det finns plötsligt mer valmöjligheter när du ska gå ut och äta. Tillväxten är påtaglig redan nu, men hur kommer det att se ut kommande år? 

Ökar snabbt
Nu har Skellefteå kommun tagit fram en prognos som är baserad på pågående etableringar och investeringar. Enligt den kommer kommunen uppnå en befolkning på cirka 95 000 år 2030. Fem år senare, 2035, ska befolkningen vara 101 000. År 2040 ska det bo hela 105 000 människor i kommunen.
 Så måste det bli. Om de nya företagen ska få den arbetskraft som de behöver så blir befolkningsutvecklingen på det sättet, säger Skellefteås planeringschef Lars Hedqvist. 

Men det förutsätter även att de etablerade industrierna är framgångsrika långsiktigt. 

Baserad på verkligheten
Skellefteå kommuns uträkning är en verklighetsbaserad framtidsutsikt. SCB:s kalkylering baseras istället på hur det sett ut historiskt. Den menar att kommunens befolkning kommer att minska. Det är en skillnad på över 35 000 människor mellan kommunens och SCB:s beräkning år 2040.

För sju år sedan satte Skellefteå ett befolkningsmål på 80 000 invånare till 2030. Northvolts etablering har gett kommunen den skjuts som behövs för att uppnå det. Redan nu har det resulterat i stora skillnader.
 Tillväxten accelererar och är större än vad man trott. Det är en enorm satsning som sker med investeringar och etableringar för 10 miljarder per år. För 5 år sedan bedömdes att vi hade 5 byggherrar som ville bygga. Idag är det 100 stycken, konstaterar Lars Hedqvist.

Tror på många hemvändare
Genom Northvolts etablissemang följer en industriboom. Den ska framförallt äga rum de kommande 5 åren där kommunen beräknas öka med över 14 000 människor. Till följd av detta kommer det finnas behov för personal inom exempelvis omsorgen, handeln och servicebranschen. Skellefteå syns även i media både nationellt och internationellt med sina satsningar i exempelvis Sara Kulturhus. Därför finns en tro om att många utflyttade kommer vilja flytta tillbaka.
 Vi har många som är födda här som tycker att Skellefteå är intressant. Förut kunde man tycka att stan var tråkig. Nu händer det jättemycket, det är intressant och spännande, säger Lars Hedqvist. 

Stora utmaningar
Det som krävs nu är en expandering och utveckling på många punkter i samhället för att klara av befolkningsökningen. En annan utmaning är att det finns färre kvinnor än män i kommunen. Man måste därför skapa arbetstillfällen och ett utbud som är lockande för att få en mer jämställd befolkning. 


Källa: Skellefteå Kommun.

Text: Klara Brännström

Läs vidare

Aktuellt

Experten listar: Skellefteå bland de hetaste städerna i landet

Stockholm – nej tack. Skellefteå – javisst.
I alla fall om du frågar unga vuxna. Här är hetaste städerna i Sverige.

Det är Dagens Industri som listar landets åtta hetaste städer för framtiden. Bland dem Skellefteå. Detta efter en intervju med bland andra Thomas Sandell, chefsarkitekt på företaget Afry som låtit göra en undersökning om var och hur unga vuxna vill bo.

Undersökningen visar att bara 12 procent av de mellan 18 och 35 år har en önskan att bosätta sig i en stad med över en miljon invånare. Istället finns det ett sug efter att bo i mindre och mellanstora städer. Det är mycket viktigare i dag än förut för den yngre generationen att ha nära till jobb, förskola, mataffär och intressen – den så kallade 10-minutersstaden. En trend som bland annat talar för en stad som Skellefteå. Undersökningen är gjord i sex europeiska länder med 5 000 personer.

Här är landets åtta hetaste städer för framtiden

Enköping
Tranås
Skellefteå
Trollhättan
Linköping
Norrköping
Jönköping
Umeå

Läs vidare

Aktuellt

8 häftiga idéer som kan förändra Skellefteås framtid

Tak prydda av vackra växter, vägar som laddar din bil medan du kör på dem och bostadskvarter med egna el-anläggningar. Här är åtta häftiga idéer som redan är eller kan bli verkliga i Skellefteå.

Nytt kulturhus, nya bostadskvarter och fler företagsetableringar. Det har redan hänt mycket spännande i Skellefteå – men det kan hända så mycket mer. En av dem som har en betydande roll i expansionen är konsultföretaget WSP som är världsledande inom samhällsutveckling, stadsbyggnad och infrastruktur. I Skellefteå är företaget involverade i många olika projekt – till exempel Kulturhuset Sara, Floraskolan, Northvolts batterifabrik och flertalet nya förskolor. WSP är kända för sin förmåga att bygga levande, hållbart och att driva utvecklingen framåt i olika städer. Med deras kunskaper i bagaget har de också många tankar kring hur Skellefteå kan fortsätta att växa och hur man kan bygga smartare, hållbarare och attraktivare. Här är några av dem som redan har blivit eller kan bli verkliga:

 1. Fler gröna tak
Med tak av växter och vegetation kan du fördröja och absorbera en stor del av det regnvatten som faller. Det minskar belastningen på stadens dagvattensystem. Gröna tak skyddar även takmembran, isolerar mot kyla, absorberar buller, suger upp luftföreningar, ger förutsättningar för livsviktiga insekter att leva i en urban miljö och ökar det estetiska värdet i en stad. I Skellefteå finns redan några varianter, bland annat ser du snart ett på Skellefteå Krafts kontorshus. De högintensiva biotoptaken, som myllrar av växter och insekter, har vi inte sett i Skellefteå än, men enligt WSP bör det endast vara en tidsfråga innan vi får allt fler sådana här.

2. Uteplatser byggda för vinter
Hur gärna du än vill att det ska vara sommar året om så ser det inte ut så i Skellefteå. Även om det hänt en del finns det ändå relativt få platser utomhus som är byggda för vinterhalvåret. Lekparker och fritidsytor på bostadsområden är några exempel. I nya projekt driver WSP utvecklingen framåt med spännande lösningar kring hur belysning och ljusdesign utformas, införande av markvärme som gör fler ytor tillgängliga, väderskyddade cykelparkeringar, hur fria ytor planeras för att det ska kunna skottas av lätt och hur värmande platser intill byggs för att kunna ta skydd i när kylan blir för påtaglig. WSP tror på en stad där ännu fler umgås och vistas utomhus på vintern.

3. Fler byggnader i trä
Skellefteå har redan utmärkt sig som en stad som bygger mycket i trä. Men det finns mer att göra. Trä har många goda egenskaper som byggnadsmaterial där givetvis hållbarhetsperspektivet är ett tungt argument för ökad användning. På senare år har materialet utvecklats stort vad det gäller användningsområden, tillverkningsmetoder och ur brandskyddssynpunkt. I Skellefteå är WSP bland annat inblandade i bygget av Morö Backe skola och nya kontorshuset vid E4:an. WSP besitter god kompetens och lång erfarenhet att utforma och dimensionera komplicerade strukturer i trä.

4. Vägar som laddar bilen när du kör på dem
I takt med att elbilarna ökar i popularitet behöver vi även hitta smartare sätt att ladda dem. En tanke är att din bil ska kunna ladda energi från vissa specifika vägar när du kör på dem. En futuristisk idé än så länge, men som ändå kanske inte är så långt borta i tid. WSP är med i ett projekt där det redan genomförs tester av sådana vägar.

5. Lösningar som tar tillvara på spillvatten
Varför använder vi dricksvatten i våra toaletter istället för spillvatten? Och varför låter vi regnvatten bara rinna iväg till ingen nytta? Det är frågeställningar som är högaktuella i många projekt som WSP är inblandade i. Det finns många smartare sätt att använda sig av vatten i dag än vad vi är vana vid. Alltifrån hur du bygger smartare avloppsnät till hur du leder bort höga vattenflöden. WSP brinner särskilt mycket för hur vi hanterar världens vatten och arbetar för fler smarta lösningar när framtidens Skellefteå nu byggs.

6. Fler sommargator
Syftet med sommargator är att skapa en trevlig stadsmiljö för fler människor att vistas i. Därför väljer allt fler städer att göra om vissa centrala gator under sommarmånaderna och låta parkeringsplatser och biltrafik lämna plats för växter, uteserveringar, utställningar, utegym och sittplatser. I Skellefteå såg du till viss del ett sådant exempel under sommaren 2019 då en restaurang på Storgatan fick tillåtelse att utöka sin uteservering en bit ut på en cykelväg. Men i ett framtida Skellefteå är det troligt med en utveckling av fler och större sommargator.

 7. Bostadskvarter självförsörjt från solel genom egna mikronät och energilager
I dag ser du solceller på hus lite här och var. Men än så länge har inte Skellefteå sett ett helt bostadskvarter som försörjs av en egen solcellsanläggning via eget mikronät och energilagring. En lösning som vi nu börjar se exempel på ute i landet. WSP har till exempel varit med och byggt en anläggning i Kungsbacka utanför Göteborg där några flerbostadshus kopplats samman genom ett eget mikronät som förser bostäderna med förnybar el från solceller och fördelar elanvändningen. WSP ser en stor potential för liknande lösningar i Skellefteå.

8. Fler hållbara samarbeten
Att bygga ett växande Skellefteå är igen enmansshow. För att genomföra idéerna krävs samarbeten mellan flera olika aktörer och WSP strävar efter att vara en del i dessa samarbeten. Ett initiativ är till exempel Sustainable Skellefteå som är ett program som startats på initiativ av Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun i samarbete med en rad företag. Programmet ska fyllas med innovativa projekt som ska skapa ännu fler häftiga idéer i Skellefteå. Tillsammans kommer vi kunna bygga ett framtidssäkrat Skellefteå.

Det här är en annons från WSP

Läs vidare

Trendar

Copyright © skellefteaworks.se.