Connect with us

Aktuellt

Metso – ett av världens mest hållbara företag

Ingenjör och sugen på att arbeta på ett av världens mest hållbara bolag?
Här är arbetsplatsen som väcker uppmärksamhet hos dina kollegor.
– Jag är glad över att arbeta på ett företag som rankas så högt vad gäller hållbarhet, säger Olle Gunnarsson, processingenjör på Metso i Skellefteå.

För åttonde året i rad rankas Metso som ett av världens mest hållbara företag. I år som nummer arton på Corporate Knights 2020 Global 100-Index, som rankar de hundra mest hållbara företagen i världen. Med det är Metso bäst i sin bransch. Rankingen grundar sig på olika dimensioner av hållbarhet – som hur Metso arbetar socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I bedömningen har det till exempel tagits hänsyn till hälsa och välbefinnande hos de anställda, anständiga arbetsvillkor, jämställdhet, hållbar produktion och konsumtion, förmågan att ta fram hållbara innovationer, hur företaget arbetar med klimatförändringar, deras ekonomiska roll i samhället och verksamhetens påverkan på ekosystem och biologisk mångfald.

Attraktiv arbetsplats
Metso utvecklar och levererar teknik främst till mineral- och metallindustrin och erbjuder bland annat tjänster inom filtrering, pumpning och gasrening. En nyckel till framgångarna är Metsos satsning på produkt- och teknikutveckling. Företagets lösningar utgör viktiga medel för att minska kundernas ekologiska fotavtryck och begränsa föroreningar i luft, vatten och jord. Företagets hållbarhetsarbete väcker nu allt större uppmärksamhet på arbetsmarknaden. Inte minst bland många ingenjörer.

– En viktig fråga hos många arbetstagare och framtida arbetstagare är miljön, som är en del i vårt hållbarhetsarbete. Många vill jobba på ett företag som gör något gott för världen och inte förbrukar jordens naturresurser i onödan. Sedan gillar många ingenjörer den spännande tekniken och de smarta lösningar vi använder oss av som hjälper till med just det, säger Madelene Broberg Ottosson, HR-ansvarig.

Stolt över Metso
En som har sökt sig till Metso i Skellefteå är Olle Gunnarsson som tidigare studerat på Chalmers Tekniska Högskola. Han har ett starkt engagemang för miljöfrågor.

– Vi har alla en skyldighet att förbruka jordens resurser ansvarsfullt. Men för att klara den enorma utmaning som klimatfrågan innebär är det särskilt viktigt att de stora globala bolagen tar sitt ansvar och visar att den här frågan är viktig. Jag är glad över att arbeta på ett företag som rankas som ett av världens mest hållbara, och som också hjälper andra företag att arbeta mer hållbart.

“Här får jag var en del i den snabba teknikutveckling som sker i branschen, både hemma på kontoret och på plats hos kunderna.”

– Vi arbetar med avskiljning av en mängd farliga ämnen som exempelvis kvicksilver, arsenik och dioxiner, men även med att effektivisera processerna i vilka avskiljningen sker. På så vis kan vi också minska förbrukningen av kemikalier, vatten och el, något som i slutändan är både ekonomiskt klokt och bra för klimatet.

Utvecklande yrke
Han har arbetat på Metso i fem år och har aldrig ångrat sin flytt från Göteborg till Skellefteå.

– Det är ett väldigt spännande företag som arbetar globalt med många intressanta uppdrag. Här får jag var en del i den snabba teknikutveckling som sker i branschen, både hemma på kontoret och på plats hos kunderna. Men det är också en arbetsplats som ser mig som individ och där jag har många kollegor som jag kan utvecklas tillsammans med.

Den här sidan är en annons från Metso

Copyright © skellefteaworks.se.